МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
18 години МНЗА
logo_18_mkd.jpg
 
Состанок 22.12.2017 год. - Годишното собрание на МНЗА

П  О  К  А  Н  А

 

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во НВО центарот при Младински културен центар во Скопје на 22.12.2017 година (петок), со почеток во 13:30 часот, со следниот

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2016 година ;

 2. Прием на нови членови;

 3. Извештај за работата од 2017 година
  Проф. д-р Владимир Трајковски

 4. Финансиски извештај за 2017 година
  Доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска

 5. Програма за работа на Собранието во 2018 година
  Доц. д-р Владимир Илиевски

 6. Замена на потпретседателот на МНЗА д-р Јасмина Трошанска;

 7. Предлог за нов потпретседател на МНЗА;

 8. Подобрување на разбирањето на емоции кај ученици со нарушувањe од аутистичен спектар - евалуација  на компјутерска интервенција М-р Ивана Василевска Петровска

 9. Разно

 

  

Скопје                                                      Претседател на МНЗА

10.12.2017                                Проф. д-р Владимир Трајковски

 

 

 
Почеток Контакт Линкови